Hotline/zalo: 0899.293.571 https://www.facebook.com/yeuielts
Listening Ielts là một kỹ năng quan trọng trong kỳ thi Ielts. Nếu bạn không học tốt kỹ năng Listening, tôi dám chắc rằng kỹ năng Speaking của bạn cũng sẽ rất kém. Hôm nay hãy cũng Yêu Ielts đi tìm hiểu về kỹ năng Listening và cách cải thiện kỹ năng này trong Ielts.
Hotline

0899 293 571

call